Privacy vs Secret

วันนี้ขอเสนอ 2 คำ Secret (ความลับ) และ Privacy (ความเป็นส่วนตัว)

Secret คือความลับ ที่ห้ามบอกให้คนอื่นรู้ Secret ที่มักจะคุ้นเคยกัน ยกตัวอย่างเช่น Password, PIN code ซึ่งเป็นสื่งที่ไม่ควรบอกกัน เนื่องจากบนโลกของ Internet นั้นส่วนใหญ่มักจะใช้วิธียืนยันตัวตน (Authentication) โดยใช้ Password เท่านั้น หากมีใครทราบ Password ของเราเมื่อไร Account (Username) ของเราก็จะถูกนำไปใช้ได้ทันที

แต่

Privacy หรือ ความเป็นส่วนตัว นั้นแตกต่างจากความลับ คือเป็นสิ่งที่ไม่ลับ แต่ก็ไม่ควรบอกให้คนอื่นทราบ ตัวอย่างเช่น วันเดือนปีเกิด, ชื่อสัตว์เลี้ยง, สถานที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่เป็น Privacy นี้ส่วนใหญ่มักจะถูกใช้ในกรณีที่เป็นการ Reset Password บน Web site ต่างๆ หรือแม้แต่การยืนยันตัวตนของเราเองทางโทรศัพท์กับ Call Center ของธนาคาร สิ่งที่มักจะใช้ยืนยันความเป็นตัวเราเองนั้น คือ ข้อมูล Privacy ทั้งนั้น

ส่วนใหญ่สิ่งที่เรามักจะได้รับการบอกให้ระวังคือ ข้อมูลที่เป็น Secret และ ข้อมูลที่เป็น Privacy มักจะถูกมองข้ามไป

เมื่อเรามีความเข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูล Privacy แล้ว ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น Web Site ต่างๆที่บังคับให้ผู้ใช้งาน Register Account ไว้ และบางที Web Site เหล่านี้จะมีช่องให้กรอกรายละเอียดส่วนตัวของเรา ซึ่งเราจะไม่สามารถแน่ใจได้ว่า Web Site ต่างๆเหล่านี้มีการปกป้องข้อมูลของเราดีพอ ไม่นำข้อมูลเราไปใช้ในทางที่่ผิด หรือ สามารถปกป้องข้อมูลของเราจาก Hacker ได้

วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือเริ่มที่ตัวเราเอง ข้อมูลส่วนตัวของเราไม่สามารถรั่วไหลออกไปได้ หากเราไม่เปิดเผยมันนั่นเอง โดยเฉพาะปัจจุบันสื่อประเภท Social Network เช่น Facebook, Twitter นั้นมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายและเป็นจุดสำคัญในกระจายข้อมูล Privacy หากเราไม่มีความระมัดระวังในการใช้งาน ข้อมูลส่วนตัวของเราอาจรั่วไหลจากเราเอง

ในบทความถัดไปจะขออธิบายเกี่ยวกับ Privacy Setting ของ Faceboook ครับ