Comparing Pentest Certificates

September 27 / 2016

บทความนี้ขอพูดถึง Certificate ยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเจาะระบบ (Pentest) เพื่อ

 • ให้คนที่สนใจจะเรียนมีข้อมูลเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • สำหรับ HR ที่กำลังต้องการหาคนด้านนี้อยู่ก็คงจะมีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่หาแต่ CEH
 • หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่ขาดความเข้าใจในเรื่องของ Certificate เข้าใจว่า Certificate ด้าน Pentest เหมือนกันเอามาทดแทนกันได้ แต่ Certificate บางอันนั้นไม่ควรเอามาเปรียบเทียบกัน เพราะ level มันต่างชั้นกันมากครับ

เราจะพูดถึง 4 Certificates จาก 4 สถาบัน

 1. GIAC GPEN จาก SANS
 2. eCPPT จาก eLearnSecurity
 3. OSCP จาก Offensive-Security
 4. CEH จาก EC-Council

ทั้ง 4 Certificate นี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยจะเปรียบเทียบตามตารางด้านล่าง

Comparing Pentest Certificates

CertificateGPENeCPPTOSCPCEH
รูปแบบการสอนมีการสอน 3 รูปแบบให้เลือก ได้แก่
1.Live training (สอน 5 วัน, วันที่ 6 เป็น CTF)
2.Live training แบบ Online (Simulcast)
3.Online training (มีเวลาให้ 4 เดือน)
Online Training Online Training Live Training
ระยะเวลาในการเรียน6 วันรวม CTFเรียนด้วยตนเองไปเรื่อยๆ แต่จะมีระยะเวลาที่จำกัดของ Lab
ถ้าต้องการต่อเวลาการใช้ Lab สามารถซื้อเพิ่มได้
เรียนด้วยตนเองไปเรื่อยๆ แต่จะมีระยะเวลาที่จำกัดของ Lab
ถ้าต้องการต่อเวลาการใช้ Lab สามารถซื้อเพิ่มได้
5 วัน
Material ที่ได้รับ1.แจกเอกสารในรูปแบบ Hardcopy โดยแต่ละหน้าจะเป็น Slide ที่ใช้สอน พร้อมคำบรรยายแบบละเอียด
2.Image สำหรับทำ Lab
3.MP3 file ที่เป็นเสียงตอนสอน
1.PDF file แยกตามบทเป็น Slide ไม่มีคำบรรยายใต้ภาพ
2.Video training
3.Online lab
1.PDF file ลักษณะเหมือนเอกสาร Word มีการอธิบายถึงเรื่องต่างๆ และ Lab
2.Video training
3.Customized image ของ Kali ให้เหมาะสำหรับหลักสูตรมากขึ้น
4.Online lab
เอกสาร Hardcopy เป็น Slide ที่ใช้ในการสอน สีสันสวยงาม เนื้อหาเป็นการอธิบายเทคนิคพื้นฐานต่างๆ ประกอบกับการสอนใช้โปรแกรม
หัวข้อในการสอนเน้นเรื่อง Network Pentest เป็นหลัก (ซึ่งเป็นปกติของ SANS ที่จะแยกแต่ละ Area ออกเป็นแต่ละวิชา ถ้าสนใจ Web App Pentest ก็จะมีอีกหลักสูตรเป็นต้น) มีหัวข้ออื่นๆที่เป็นพื้นฐานในอาชีพ pentester เช่น การลดความเสี่ยงในการทดสอบ, การเขียน report เป็นต้นเน้นเรื่องพื้นฐานทั่วไปใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของ Network, Web application, System รวมถึงวิธีการเขียน pentest reportมีสอนทั้ง Network, Web application, System โดยส่วนตัวคิดว่าเน้นไปที่ System และ Network มากกว่า Webหัวข้อกว้างมาก มีทุกเรื่อง
คุณภาพ และ คนสอนEd Skoudis ชื่อนี้ดังมากในวงการ Pentest เขียนหนังสือ Counter hack reloaded

เนื้อหาในหลักสูตรของ SANS แบ่ง Structure เนื้อหาชัดเจน สอนพื้นฐานและการประยุกต์นำไปใช้ได้ดีมาก รวมถึงมีการ Share เทคนิคต่างๆจากประสบการณ์จริง
Armando Romeo เนื้อหาแบ่งเป็นบทชัดเจน คุณภาพดี สอนพื้นฐานและการประยุกต์นำไปใช้ได้ดี

Lab ที่ใช้เป็น dedicated lab สำหรับ account เราเท่านั้น
คุณภาพขึ้นอยู่กับตัวของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งเอกสารที่ได้รับแจกมานั้นออกแบบให้เป็นลักษณะเรียนด้วยตนเอง ทดลองด้วยตนเองเป็นหลัก บางหัวข้อไม่ได้อธิบายรายละเอียดมากนัก เน้นให้ผุ้เรียนไปหาอ่านต่อยอดเอาเอง

ถ้าเป็นคนที่ขยันอ่านหาความรู้เพิ่มเติมเองได้จะได้รับความรู้เพิ่มเยอะ

Lab ที่ใช้เรียนจะเป็น Share environment
เนื้อหาในการสอนเป็น Material มาตรฐานจาก EC-Council

คุณภาพในการสอนขึ้นกับคนสอนแล้วแต่สถาบัน/บริษัทที่เปิด course

Step ของการทำ Lab เป็นการสอนใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีมาให้ มีขั้นตอนชัดเจน

ภาพรวมของคุณภาพของคอร์สขึ้นอยู่กับคนสอนเป็นหลัก แนะนำว่าถ้าจะเรียนควรจะต้องตรวจสอบ Profile ของคนสอนก่อน
การสอบสอบข้อสอบ Choice 115 ข้อ คะแนนผ่านที่ 74% ให้เวลา 3 ชั่วโมง สอบผ่านแล้วจะได้เป็น Silver level ถ้าอยากได้ Gold level จะต้องเขียน paper เพิ่มเติมสอบ Lab Online โดยให้เวลา 7 วันและทำการส่ง pentest report โดยมีแยกเป็น Silver level และ Gold level ซึ่ง Scenario ในการทดสอบไม่เหมือนกัน การโจมตีเครื่องต่างๆอาจจะต้องใช้การทำ Pivoting บ้างสอบ Lab Online โดยให้เวลาทำ Lab 23 ชั่วโมง 45 นาที จากนั้นให้เวลาต่ออีก 1 วันในการส่ง Report ซึ่งทาง Offsec มี Template report มาให้

Lab นั้นเป็นลักษณะ CTF ให้โจทย์มา 5 ข้อแต่ละข้อมีคะแนนแตกต่างกัน คะแนนผ่านอยู่ที่ 70 คะแนนจาก 100 โดยโจทย์แต่ละข้อไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย ถ้าส่ง Exercise กับ Lab จะมีคะแนนเพิ่มให้ด้วย
ข้อสอบเป็น Multiple choice ซึ่งมีเฉลยข้อสอบให้ Download ได้บน Internet
ราคาประมาณ​ 2 แสนบาทประมาณ​ 3-4 หมื่นบาทประมาณ​ 3-4 หมื่นบาทประมาณ​ 4-5 หมื่นบาท
ส่วนลดพิเศษSANS บางช่วงจะแจก special discount code ให้ราวๆ 500-1000 USDมักจะมี discount code พิเศษให้คนที่เคยสมัครเรียน

บางครั้งแจก voucher course free ให้
ไม่ทราบถ้าเป็นนักเรียน นักศึกษา แนะนำให้หาบริษัทที่เป็น Academic partner กับ EC-Council ราคาจะลดไปประมาณ 50% โดยส่วนที่แตกต่างกันคือจะไม่ได้รับ Hardcopy แต่จะได้ Softfile แทน
ความนิยมHigh-end เป็นที่รู้จักดีในวงการ Security คนทั่วๆไป HR อาจจะไม่รู้จัก เพราะว่าราคาสูง และไม่เน้นแข่งราคาตลาดในไทยไม่ค่อยรู้จักมากนักได้รับความนิยมสำหรับคนที่อยู่ในวงการน่าจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากที่สุด เนื่องด้วยชื่อ Certificate และ ราคาที่เอื้อมถึง ในวงการ Security ไม่ได้นิยมนัก แต่พบได้เยอะเพราะว่ามีความร่วมมือระหว่าง EC-Council กับ สถาบันการศึกษา เนื่องจากมีส่วนลดพิเศษ
การต่ออายุ Certificateหมดอายุทุก 4 ปี จะต่ออายุต้องสอบใหม่หรือเก็บ CPE ค่าต่อประมาณ 399 USD ต่อ 4 ปีไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องต่ออายุ3 ปี
Benefitsแข่ง CTF ในวันที่ 6 ชนะจะได้ Coin (Coin ด้านหลังจะมีข้อความซ่อนอยู่ ถ้าเก็บ Coin ครบจะพบกับความลับบางอย่าง ยังกะเล่น Quest เกม)

ถ้าสอบผ่านเกิน 90% มีสิทธิ์เข้า SANS Advisory Board ลักษณะเป็น Mailing list มีผู้เชี่ยวชาญ Security ส่งข้อมูลหากันทุกวัน

Certificate หมดอายุทุก 4 ปี โดยการต่ออายุนั้นก็จะได้ Material ชุดใหม่ที่ update แล้ว
ถ้ามี version ใหม่ออกมา นักเรียนเก่าจะมีส่วนลดพิเศษถ้ามี version ใหม่ออกมา นักเรียนเก่าจะจ่ายส่วนต่างของราคา (แต่เท่าที่เห็นมานั้น material ไม่ค่อยมีการ update)ไม่มี

สรุป

 • SANS สอนดีมากๆ Certificate เป็นที่ยอมรับในระดับโลก แน่นอนว่าของดีราคาต้องสูง
 • eLearnSecurity สอนดีเช่นกัน Lab ที่ให้ใช้ก็เป็น Dedicated สอนใน Topic ที่สำคัญๆได้ดี แต่ Certificate อาจเป็นที่รู้จักในไทยมากนัก ราคาสมเหตุสมผล
 • Offensive Security เนื้อหาออกแบบมาให้อ่านเอง ทำความเข้าใจ ศึกษาเพิ่มเติมเองเป็นหลัก ถ้าไม่สามารถศึกษาเพิ่มเติมเองได้ หรือไม่มีคนคอยชี้แนะ อย่าเลือกจะดีกว่า Lab ที่ให้ใช้เป็นแบบ Share กัน การสอบท้าทาย ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่ายาก ราคาพอประมาณ
 • EC-Council ชื่อเสียงดีเป็นที่รู้จัก แต่ความรู้ที่ได้รับขึ้นอยู่กับผู้สอนล้วนๆ ที่เป็นที่รู้จักอาจเพราะหลักสูตรอื่นๆนั้นสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทำให้คนไทยเลี่ยงมา Cert นี้เป็นหลัก ราคาถือว่าแพงถ้าไม่ได้ส่วนลดนักศึกษา
 • ถ้าไม่มีพื้นฐาน Security ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง มีงบจำกัด -> CEH
 • ถ้าไม่มีพื้นฐาน Security ภาษาอังกฤษพอใช้ได้ มีงบจำกัด -> eCPPT (คุณภาพดี)
 • ถ้ามีพื้นฐาน Security ภาษาอังกฤษพอใช้ได้ คำเตือน”ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเองได้” มีงบจำกัด -> OSCP (คุณภาพขึ้นอยู่กับคนเรียนเป็นหลัก)
 • ถ้าตั้งใจจะลุยในสาย Security อย่างจริงจัง ภาษาอังกฤษดี มีงบ -> GPEN (คุณภาพดีมาก)
 • ถ้าคุณเป็น HR ควรเลียงลำดับความสำคัญตามนี้ GPEN -> eCPPT หรือ OSCP -> CEH

เพิ่มเติม

จากประสบการณ์ที่เคยได้สัมผัสมาทุกรูปแบบคิดว่า

 • GPEN ดีที่สุดเพราะ Structure ในการสอนของ SANS นั้นถูกออกแบบมาอย่างดี เนื้อหาดี เรียกได้ว่ารวมเอาความรู้มารวมไว้ในคอร์สได้ดีมาก ถ้าหาอ่านสะเปะสะปะเอาเองอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปี
 • eCPPT ดีในเรื่องของ Structure ของคอร์สที่ออกแบบมา รวมถึงราคาที่สามารถเข้าถึงได้ [แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น]
 • OSCP คนเรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองถึงจะได้ประโยชน์จากหลักสูตรอย่างเต็มที่ มีการสอนเทคนิค หรือ ทริคต่างๆ พอสมควร แต่บางหัวข้ออาจจะใช้ได้เฉพาะบางสถานการณ์มากเกินไป
 • CEH ส่วนใหญ่จะสอนใช้ Tool เป็นหลัก พื้นฐานอาจจะได้ไม่มากนัก ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนสอน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับ 🙂

Investment in Cybersecurity ETF

บทความนี้เป็นเรื่องการลงทุนในด้าน Cybersecurity นะครับ เนื่องจากเราเองก็ทำงานอยู่ในธุรกิจ Cybersecurity มาซักพักใหญ่ ๆ แล้ว มีความคิดมานานแล้วว่าอยากลงทุนในธุรกิจนี้บ้าง ซึ่งคำว่าลงทุน ในความหมายของคนส่วนใหญ่ง่ายที่สุด น่าจะไม่พ้นเรื่องลงทุนในหุ้น แต่ผมเองก็พยายามมองหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจด้านนี้โดยตรงก็ไม่เจอเลย (ต่อให้เจอก็อาจจะไม่อยากลงทุนด้วยเหตุผลอื่น ๆ อีกมากมาย) ลงทุนอีกรูปแบบที่พอนึกออกคือไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่ทำธุรกิจนี้ในไทย ซึ่งน่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะธุรกิจนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่ทำ Service…

My Journey to GSE Certificate Part 2

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมตัวและประสบการณ์การไปสอบ การเตรียมตัวสำหรับ Pre-requisites ผมเลือกสอบ Pre-requisites 5 วิชาคือ GSEC(401), GCIH(504), GCIA(503), GPEN(560), GCFA (508) ที่เลือก GPEN นั้นไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษ เนื่องจากปกติต้องใช้ GPEN…

My Journey to GSE Certificate Part 1

Top Certificate สาย Network เป็น CCIE แต่ถ้า Security ต้องเป็น GSE พูดถึง GSE หลายๆคนแม้แต่คนในวงการ Security เองนั้นคงไม่ค่อยคุ้นเท่าไรนัก ขอแบ่งเป็น 2 ตอนละกันครับ ตอนที่ 1 รู้จักกับ…

My Journey to GSE Certificate Part 2

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมตัวและประสบการณ์การไปสอบ การเตรียมตัวสำหรับ Pre-requisites ผมเลือกสอบ Pre-requisites 5 วิชาคือ GSEC(401), GCIH(504), GCIA(503), GPEN(560), GCFA (508) ที่เลือก GPEN นั้นไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษ เนื่องจากปกติต้องใช้ GPEN…

My Journey to GSE Certificate Part 1

Top Certificate สาย Network เป็น CCIE แต่ถ้า Security ต้องเป็น GSE พูดถึง GSE หลายๆคนแม้แต่คนในวงการ Security เองนั้นคงไม่ค่อยคุ้นเท่าไรนัก ขอแบ่งเป็น 2 ตอนละกันครับ ตอนที่ 1 รู้จักกับ…

Investment in Cybersecurity ETF

บทความนี้เป็นเรื่องการลงทุนในด้าน Cybersecurity นะครับ เนื่องจากเราเองก็ทำงานอยู่ในธุรกิจ Cybersecurity มาซักพักใหญ่ ๆ แล้ว มีความคิดมานานแล้วว่าอยากลงทุนในธุรกิจนี้บ้าง ซึ่งคำว่าลงทุน ในความหมายของคนส่วนใหญ่ง่ายที่สุด น่าจะไม่พ้นเรื่องลงทุนในหุ้น แต่ผมเองก็พยายามมองหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำธุรกิจด้านนี้โดยตรงก็ไม่เจอเลย (ต่อให้เจอก็อาจจะไม่อยากลงทุนด้วยเหตุผลอื่น ๆ อีกมากมาย) ลงทุนอีกรูปแบบที่พอนึกออกคือไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่ทำธุรกิจนี้ในไทย ซึ่งน่าจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะธุรกิจนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่ทำ Service…

My Journey to GSE Certificate Part 2

ตอนที่ 2 ขั้นตอนการเตรียมตัวและประสบการณ์การไปสอบ การเตรียมตัวสำหรับ Pre-requisites ผมเลือกสอบ Pre-requisites 5 วิชาคือ GSEC(401), GCIH(504), GCIA(503), GPEN(560), GCFA (508) ที่เลือก GPEN นั้นไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษ เนื่องจากปกติต้องใช้ GPEN…

My Journey to GSE Certificate Part 1

Top Certificate สาย Network เป็น CCIE แต่ถ้า Security ต้องเป็น GSE พูดถึง GSE หลายๆคนแม้แต่คนในวงการ Security เองนั้นคงไม่ค่อยคุ้นเท่าไรนัก ขอแบ่งเป็น 2 ตอนละกันครับ ตอนที่ 1 รู้จักกับ…