Posts with tag: บริษัทแนวไหน

Types of Company

July 30 / 2016
“เพราะเราไม่ได้ทำ Security แบบเล่นๆ ดังนั้นบริษัทที่เราทำงานนั้น Security ต้องเป็น Core Business”  บทความก่อนๆเคยพูดถึงประเภทงานไปแล้ว (http://incognitolab.com/th/thailand-it-security-career/) คราวนี้มาพูดเรื่องประเภทบริษัทดีกว่า ขอแบ่งง่ายๆเป็น 2 ประเภทครับ 1.บริษัทที่ไม่ได้มี Core Business เป็นเรื่อง Security บริษัทในกลุ่มนี้ก็คือบริษัททั่วๆไปที่ งาน IT หรืองาน Security เป็นงาน Support ธุรกิจหลักของบริษัท เช่น กลุ่มธุรกิจการเงิน (ธนาคาร, ประกัน, หลักทรัพย์, ปล่อยกู้เช่า-ซื้อ) กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มปิโตรเลียม หน่วยงานราชการ และอื่นๆอีกมากมาย เรียกว่าเกือบทุกบริษัทล่ะครับ ซึ่งกลุ่มนี้ถ้ามีงาน Security เปิดรับล่ะก็ จะต้องเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่ เป็นที่รู้จัก ถ้าได้ทำงานที่นี่คนรู้จักรอบข้างคงจะเห็นดีเห็นงามด้วย เพราะว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ใครๆก็รู้จัก รวมถึงมีความมั่นคงสูง “แต่ Security ไม่ใช่ Core Business เท่านั้นเอง” อีกทั้งในบางครั้งบริษัทที่แกร่งมาก พอมีการ Reorganisation ก็จะมีการแยกงานด้าน IT ออกมาจากบริษัทแม่แล้วตั้งเป็นบริษัทลูก ซึ่งบริษัทประเภทนี้ก็เหมือนจะเป็นบริษัททำ IT อย่างเดียว…